Gigabitový internet a televize
pro Luhačovice a okolí

Proč si vybrat internet právě od nás?

 • Vždy nejvýhodnější vysokorychlostní internet pro Luhačovice a okolí (obce Biskupice, Ludkovice, Polichno, Pozlovice a Pradlisko) – pouze u nás si sami určujete kolik chcete za internetové připojení zaplatit na základě délky fakturačního období. Linky Orthodox jsou poměrem svých skutečných parametrů a ceny prokazatelně nejvýhodnějším vysokorychlostním připojením v regionu.
 • V ceně každé přípojky je online televize – přes 100 televizních programů a více než 120 rozhlasových stanic (nabídka je průběžně aktualizována). Samozřejmostí jsou funkce timeshift (možnost pozastavit vysílání a vrátit se v čase) a nahrávání pořadů.
 • Provoz linek Orthodox nemá žádná časová omezení ani limity objemu přenesených dat.
 • Ve vlastní optické síti nabízíme připojení k internetu rychlostí až 1 Gbit/s. Přenosové rychlosti našich linek neustále průběžně navyšujeme v souladu s rostoucími požadavky trhu a možnostmi nových technologií.
 • Naše přípojky poskytují také rychlý upload – zásadní měrou ovlivňuje odezvy prohlížeče při surfování (internet je pak nesrovnatelně živější) a je výhodou zejména tam, kde je jednou linkou připojena domácí síť s více počítači.
 • Krátké odezvy našich linek zaručují bezproblémový provoz VoIP telefonie a streamované televize.
 • Vzhledem k nízké agregaci nejsou nominální rychlosti našich linek nadhodnocené, jako je tomu např. u DSL připojení.
 • K přednostem našeho připojení patří i rychlá realizace přípojek a hbitý servis.
 • Provoz celé naší sítě je nepřetržitě monitorován a analyzován, což nám současně s prakticky nulovými dojezdovými vzdálenostmi umožňuje v případě potřeby provádět rychlé a účinné servisní zásahy.
 • V lokalitách, kde poskytujeme bezdrátové připojení, využíváme k umístění našich vysílačů vždy strategicky nejvýhodnějších bodů v okolí a s rostoucímím počtem klientů budujeme stále hustší síť vysílačů, čímž dosahujeme nejlepšího pokrytí dané oblasti.
 • V oboru telekomunikačních služeb podnikáme od roku 2003. Po celou tuto dobu sledujeme vývoj nejmodernějších technologií, díky jejich využívání a zúročení dlouhodobých zkušeností z oblasti počítačových síti i díky počtu připojených klientů jsme dominantním poskytovatelem internetového připojení v Luhačovicích a okolí. Internet nás nejen baví, ale velmi dobře mu i rozumíme. Naše připojení je proto vhodné pro domácnosti i firmy, kterým umíme nabídnout pokročilá technická řešení.