IP parametry a veřejná IP adresa

Každé přípojné místo (linka) sítě Orthodox.cz je zakončeno rozhraním s privátní IP adresou.
IP parametry každé linky (IP adresa, maska podsítě, výchozí brána, servery DNS) jsou uvedeny v Konfiguračním protokolu, který je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.

Při konfiguraci klientských zařízení aktuálně platí tato posloupnoust DNS serverů:

Upřednostňovaný DNS server192.168.0.1
1. náhradní DNS server194.228.41.65
2. náhradní DNS server194.228.41.113

Servery pro odchozí poštu (SMTP), dostupné z vnitřní sítě Orthodox.cz:
(Přednostně doporučujeme využívat SMTP server přidělený správcem Vašeho mailserveru.)

hlavní SMTP server (bez autentizace)192.168.0.1
alternativní SMTP server (bez autentizace)relay.iol.cz

Vaše veřejná IP adresa je: 3.235.195.196