Ceník internetového připojení a služeb

KABELOVÝ INTERNET

Orthodox Basic-S

 • download 500 Mbps,
  upload 500 Mbps
 • neomezený čas i objem přenesených dat
 • 85 televizních programů v ceně
  (TV balíček je průběžně aktualizován)
 • agregace 1:10
 • Zřízení ZDARMA !!
Perioda
vyúčtování
cena za měsíc
vč. DPH
roční předplatné245,- Kč
pololetní předplatné265,- Kč
kvartální předplatné280,- Kč
zpětné měsíční platby295,- Kč

Orthodox Plus-S

 • download 1 Gbps,
  upload 1 Gbps
 • neomezený čas i objem přenesených dat
 • 85 televizních programů v ceně
  (TV balíček je průběžně aktualizován)
 • agregace 1:10
 • Zřízení ZDARMA !!
Perioda
vyúčtování
cena za měsíc
vč. DPH
roční předplatné490,- Kč
pololetní předplatné530,- Kč
kvartální předplatné560,- Kč
zpětné měsíční platby590,- Kč

POZOR !!
Aby bylo možno využívat plnou rychlost linek 500 Mbps resp. 1 Gbps, je třeba v domácí síti používat aktivní prvky vybavené gigabitovým rozhraním a zaručující dostatečný výkon – novější modely routerů a switchů.

Dostupnost služby – připojení bytu kabelovou přípojkou:

 • sídliště Dolina – ul. Družstevní – domy č. p. 86, 87, 90, 92, 93
 • sídliště Zahradní čtvrť – domy č. p. 905 – 924
 • sídliště U zámku – ul. Masarykova – domy č. p. 50, 52 – 55, 326
 • bytovky v ulici Družstevní – č. p. 2, 187, 687, 785, 786, 788, 864 – 866, 883 – 885, 886
 • všechny domy v ulici Bílá čtvrť
 • všechny domy v ulici Dr. Veselého
 • všechny domy v ulici Výsluní
 • bytovky v ulici A. Slavíčka – č. p. 477, 806, 807 a 975
 • bytovka Bezručova č. p. 764
 • bytovky v ulici Solné č. p. 439, 445, 446, 736, 737 a 738
 • bytovky v ulici Mlýnská – č. p. 48, 161, 560, 704, 664, 688 a 850
 • bytovky v ulici V Drahách – č. p. 867, 868, 869, 870 a 871
 • bytovka Ludkovická č. p. 540
 • bytovky v ulici Nábřeží – č. p. 605, 647, 651 a 652
 • bytovka Příční č. p. 635 a 636
 • bytovka V Cihelně č. p. 873
 • bytovky Hradisko č. p. 935 a 936
 • bytovky v ulici L. Janáčka – č. p. 850, 851, 853, 854, 855, 856, 973, 1091 a 1092
 • bytovka Úprkova č. p. 744
 • dům Holubyho č. p. 383 (Strahov)
 • rezidence Nela (Rumunská č. p. 624)
 • rezidence Terasy (Masarykova č. p. 1126)
 • bytovka B. Smetanové č. p. 606 (Slovany)
 • bytovka B. Smetanové č. p. 1109 (Vila Silvie)
 • Sportovní centrum Radostova (Hradisko č. p. 1029)
 • ulice Nádražní – domy č. p. 492, 517, 653 a 1121 (Calma)
 • bytovka Hlavní č. p. 366, Pozlovice
 • bytovka Biskupice č. p. 16

BEZDRÁTOVÝ INTERNET

Orthodox Basic – AirMAX ac / M

 • download 85 Mbps,
  upload 20 Mbps * (ac)
 • download 40 Mbps,
  upload 10 Mbps * (M)
 • neomezený čas i objem přenesených dat
 • 85 televizních programů v ceně
  (TV balíček je průběžně aktualizován)
 • agregace 1:15
Perioda
vyúčtování
cena za měsíc
vč. DPH
roční předplatné245,- Kč
pololetní předplatné265,- Kč
kvartální předplatné280,- Kč
zpětné měsíční platby295,- Kč

Dostupnost služby:
většina území obcí Luhačovice, Biskupice, Ludkovice, Polichno, Pozlovice, Pradlisko

Připojení službou Basic-AirMAX ac vyžaduje klientské zařízení podporující technologii AirMAX ac. Těmito zařízeními vybavujeme standardně všechna připojení zřízená od listopadu 2018. Klientům jejichž zařízení technologii AirMAX ac nepodporuje, doporučujeme provést výměnu zařízení, kterou nabízíme za zvýhodněnou cenu 1.790,- Kč (vč. DPH).

* Reálná maximální rychlost je ovlivněna konkrétními podmínkami – vzdáleností klienta od vysílače, překážkami v trase signálu, mírou lokálního vysokofrekvenčního rušení apod.

U kvartálního, pololetního a ročního předplatného vzniká nárok na uvedené zvýhodněné ceny předplacením a dočerpáním příslušného období. V případě předplacení a nedočerpání delšího období je účtována cena služeb s nejbližší nižší dosaženou slevou.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (ceny vč. DPH)

Dodávka, montáž a konfigurace routeru pro bezdrátové připojení rodinného domu2.299,- Kč
Výměna – montáž a konfigurace routeru pro bezdrátové připojení rodinného domu při přechodu ze stařší technologie (upgrade)1.790,- Kč
Pronájem veřejné statické IP adresy100,- Kč / měsíc
Opětovné zprovoznění přípojky –
reaktivace linky po odpojení pro neplacení
600,- Kč
Poplatek za neoprávněnou reklamaci služby1.000,- Kč
Servisní zákroky mimo smluvní servis,
tj. mimo odstranění poruch v infrastruktuře Orthodox.cz
(Účtuje se každá započatá hodina.)
800,- Kč / hodina
+ výjezdní paušál 150,- Kč

Ceny koncových zařízení (WiFi routery, MESH systémy, IPTV set-top boxy) najdete v samostatné sekci našeho webu – Koncová zřízení.

Poskytování výše uvedených služeb se řídí těmito dokumenty.