Portace služeb

Informace související se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu

Společnost Orthodox networks, s.r.o., IČ 262 48 387 (dále jen „Orthodox“) proces změny poskytovatele služby přístupu k internetu komunikuje s ostatními poskytovateli primárně pomocí společného řešení. Pokud se s konkrétním poskytovatelem neúčastní na společném řešení, pak tato komunikace změny poskytovatele služby přístupu k internetu probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy portace@orthodox.cz, která je společností Orthodox zřízena výhradně pro tento účel a obsluhována v pracovních dnech od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Komunikace prostřednictvím uvedených kontaktů je společností Orthodox (jak na straně opouštěného, tak na straně poskytovatele přejímajícího) zaznamenávána a uchovávána za účelem řešení reklamací či případné prokázání / vyloučení odpovědnosti společnosti Orthodox k náhradě škody v důsledku porušení povinností vyplývajících ze zákonných ustanovení v souvislosti se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu.

Výše uvedené kontakty jsou určeny výlučně ke komunikaci společnosti Orthodox s jinými poskytovateli, u kterých je možné z veřejně dostupných zdrojů hodnověrně ověřit, že jsou oprávněnými poskytovateli veřejně dostupné služby přístupu k internetu. Komunikace je zahájena a vedena výhradně na adresu elektronické pošty, kterou konkrétní poskytovatel výslovně za tímto účelem zveřejnil snadno dohledatelným způsobem na svých oficiálních webových stránkách. Nesplňují-li podání jiných subjektů poskytujících služby přístupu k internetu doručená společnosti Orthodox ve věci změny poskytovatele výše uvedená kritéria, Orthodox tato podání odmítne.

V Luhačovicích 31. 5. 2022

Podmínky přenositelnosti služeb přístupu k internetu najdete v sekci Dokumenty pro zákazníky.