Internet PROFI

Optické připojení s garantovanou přenosovou rychlostí – bez agregace

Vhodné pro připojení větších lokálních sítí –
pro firemní zákazníky a pro zákazníky s předpokládaným vyšším datovým tokem

Linka Orthodox Profi Basic

download 500 Mbps, upload 500 Mbps
neomezený čas i objem přenesených dat

Perioda
vyúčtování
cena za měsíc
bez DPH
roční předplatné 1.700,- Kč
pololetní předplatné 1.740,- Kč
kvartální předplatné 1.780,- Kč
zpětné měsíční platby 1.820,- Kč

Linka Orthodox Profi Plus

download 1 Gbps, upload 1 Gbps
neomezený čas i objem přenesených dat

Perioda
vyúčtování
cena za měsíc
bez DPH
roční předplatné 3.200,- Kč
pololetní předplatné 3.280,- Kč
kvartální předplatné 3.360,- Kč
zpětné měsíční platby 3.440,- Kč

U kvartálního, pololetního a ročního předplatného vzniká nárok na uvedené zvýhodněné ceny předplacením a dočerpáním příslušného období. V případě předplacení a nedočerpání delšího období je účtována cena služeb s nejbližší nižší dosaženou slevou.

CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

Pronájem vlastní veřejné statické IP adresy 100,- Kč / měsíc
vč. DPH

Poskytování výše uvedených služeb se řídí:

Vzor smouvy – stažení ve formátu PDF

Archiv – starší verze dokumentů

Uvedené ceny platí pro všechny služby s vyúčtováním od 1. ledna 2018.